Bảo trì bảo dưỡng, chăm nước bình điện xe nâng 02-06-2021

Bảo trì bảo dưỡng xe nâng Komatsu 02-06

Công ty xe nâng Việt cường thực hiện việc bảo trì định kỳ các xe nâng điện cho khách hàng sản xuất gạch theo công nghệ Tuynel, một trong những công ty gạch nhất tại Tây Ninh.
Công việc đáng chú ý nhất là châm thêm nhớt cầu thay nhớt cầu cho các xe Komatsu -12.
Cảm ơn Bác và Anh đã tin tưởng và tạo cơ hội cho XE NÂNG VIỆT CƯỜNG được phục vụ công ty !

Bảo trì xe nâng 02-06
Bảo trì xe nâng 02-06
Bảo trì xe nâng Komatsu 02-06
Bảo trì xe nâng Komatsu 02-06
Bảo trì xe nâng Toyota 02-06
Bảo trì xe nâng Toyota 02-06
Bảo trì, bảo dưỡng xe nâng Komatsu 02-06
Bảo trì, bảo dưỡng xe nâng Komatsu 02-06
Chăm nhớt thuỷ lực 02-06
Chăm nhớt thuỷ lực 02-06
Kiểm tra bình điện 02-06
Kiểm tra bình điện 02-06
Toyota lò gạch 02-06
Toyota lò gạch 02-06
Vệ sinh bình điện 02-06
Vệ sinh bình điện 02-06
Lò gạch 02-06
Lò gạch 02-06

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *