Cảm biến trợ lực lái, chiết áp 38920-00550

2.500.000 

Nichiyu 38920-EPS 00550

Cảm Biến 5K ohm

3 Dây NYK