Mô đun xe nâng điện TCM FB20-7 FB25-7

12.000.000 

FET module TMDU :181E2-62501 181N2-62441 181N2-62451

TCM: FB20-7 FB25-7